på Vinger kirkegård, Kongsvinger

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Vinger kommune