i Klæbu kirke

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Trondheim kommune