på mnr. 89, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 89. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/76/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340630
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 89. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063021

Et par som bodde der omkring 1800 ble kalt Rasmus og Guri på Gata