i Kjelvik

Sivil tilhørighet
Utskilt fra Kistrand kommune i 1861
Fra 1950: Nordkapp kommune

Geistlig tilhørighet
Opprinnelig eget prestegjeld
Sogn i Kistrand prestegjeld ved reskript av 19.7.1793
Sogn i Måsøy prestegjeld ved resolusjon av 18.3.1861