på bnr. 1, Raknes øvre, Aukra

Gnr. 60

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune