i Hackås, Jämtland

Sivil tilhørighet
Til 1645: Norge
Fra 13.8.1645: Sverige
Fra 1.1.1971: Berg kommune

Geistlig tilhørighet
Fra kongebrev av 29.7.1532: Oviken prestegjeld, Hackås sogn
Fra 1864: Näs pastorat, Hackås sogn