på Jostedal prestegard

Sivil tilhørighet
Før 1963: Jostedal kommune
Fra 1.1.1963: Luster kommune

Geistlig tilhørighet
Jostedal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 8, Jostedal Prestegård
Fra 1963: gnr. 193