på Åland, Innvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stryn kommune

Matrikkel
Fra 1965: gnr. 166