på Rand, Innvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stryn kommune (gnr. 167)