på Vollen, Hilde, Innvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stryn kommune (under gnr. 122)

Trolig umatrikulert plass