på Steia, Indre Holmedal

Sivil tilhørighet
1838: Indre Dale tinglag / Indre Holmedal kommune
Fra 1911: Gaular kommune
Fra 1.1.2020: Sunnfjord kommune

Matrikkel
Fra 1911: gnr. 61
Fra 2020: gnr. 161

Geistlig tilhørighet
1838: prestegård i Sande sogn, Indre Holmedal prestegjeld