i Sande kyrkje, Indre Holmedal

Sivil tilhørighet
Fra 1911: Gaular kommune
Fra 1.1.2020: Sunnfjord kommune