i Orvika (bnr. 8), Raknes nedre, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1890: gnr. 59, Raknes nedre, bnr. 8, Orviken. Skyld: 1 mark 87 øre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#131

Kalt Skulplassen etter plassbruker 1808–22