i Øn, Hyllestad

Geistlig tilhørighet
Før 1861: sogn i Askvoll prestegjeld
Fra 1861: sogn i Hyllestad prestegjeld