på Nordskog, Molde

Gnr. 24, bnr. 43, i Bolsøy kommune, men hørte i praksis til byen. I Molde kommune fra 1.1.1964