på Hyllestad, Hyllestad

Gnr. 77

Sivil tilhørighet
Før 1862: Askvoll kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1861: Askvoll prestegjeld, Hyllestad sogn