på Einevollen, Hyllestad

Matrikkel
1950: gnr. 73, Einevold

Sivil tilhørighet
Før 1862: Askvoll kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1861: Askvoll prestegjeld, Hyllestad sogn

Skrivemåter
Einevollen (godkjent av kartverket 1986, anbefalt form)
Einevoll (godkjent av kartverket 1962)