i Nørdre Hellaren, Raknes nedre, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 59, Raknes nedre, bnr. 12, Orviken. Skyld: 97 øre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#131

Uttale: "nø:re "hELærn

Også kalt Storhellaren