på Storholmreset, Storholmen, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1