på Hustadremma (bnr. 25), Hustad, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Hustad, bnr. 25, Hustad. Skyld: 1 mark 90 øre
Fra 1964: gnr. 91, bnr. 25