på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde

Matrikkel
Takst 1767, 1774: mnr. 164
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 147. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 145