på Høgtun, Eik, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1964: Veøy kommune (s.d.)

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 104, bnr. 8

Håkon Herdebreis veg 748