i Herskaret (bnr. 2), Herskarstølen, Hustad i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Herskarstølen, bnr. 2, Herskaret. Skyld: 55 øre
Fra 1964: gnr. 97, bnr. 2