på Ytrehorne, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Ytrehorn
Senere gnr. 178

Skrivemåter
Ytrehorne (vedtatt av kartverket 17.11.2003)
Horne, ytre (avslått av kartverket 17.11.2003)
Ytrehorn (avslått av kartverket 17.11.2003)