på Solheim, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Solheim
Senere gnr. 192