i Navelsaker, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Eid kommune
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Navelsaker
Fra 1965: gnr. 131