på mnr. 170, Moldeneset, Molde

Matrikkel
Egentlig husmannsplass under Moldegård
Skatt 1789: Moldnesset, mnr. 174. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
Ft. 1801: Moldnesset, mnr. 170. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/