på Melheim, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1965: Eid kommune
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Melheim
Fra 1965: gnr. 125

Skrivemåter
Melheim (godkjent av kartverket 1971)

Tidligere skrevet Meleim