på Lødøen, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1886: gnr. 37, Lødhorne. «Alm. skr. Lødøen; udtales Lønne»
Senere gnr. 204

Skrivemåter
Lødøen (vedtatt av klagenemnda 14.2.2005)
Lønne (avslått av klagenemnda 14.2.2005)