i Norsen, Litlestøylen, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Lillestøl, bnr. 4, Lillestølen. Skyld: 2 mark 73 øre
Senere gnr. 180, bnr. 4