på bnr. 1, Kyrkjhorne, Hornindal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Volda kommune

Matrikkel
1950: gnr. 38, Kirkhorn, bnr. 1, Kirkhorn. Skyld: 3 mark 73 øre
Senere gnr. 205, bnr. 1

Kalt Abelbakken etter brukere på 1700-tallet