i Molde

Ladested fra 1614
By fra 1742

I Veøy prestegjeld til reskript av 18.11.1740. Da ble sognene Bolsøy, Molde og Kleive utskilt som Bolsøy prestegjeld. (Geistligheden i Throndhjems Stift, s. 507)
Molde med Reknes hospitalskirke ble utskilt derfra som eget prestegjeld ved resolusjon av 12.1.1858. (Arkivverket, «Historikk for prestegjeld og sokn»)