i Steinsøysundet, Hopen

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1915: Edøy kommune
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1749: Edøy prestegjeld, Hopen sogn

Matrikkel
1950: gnr. 60, Steinsøysund

Skrivemåter
Steinsøysundet (vedtatt av kommunen 7.7.1995)
Steinsøysund (avslått av kommunen 7.7.1995)
Steinøysundet (avslått av kommunen 7.7.1995)