på mnr. 138, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Indpaagaden, mnr. 140. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/81/
Ft. 1801: Indpaa Gaden, mnr. 138. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/49/
Ft. 1865: Olsmedbakken, mnr. 138