i Dalen, Lund, Meldal

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 89, bnr. 1

Også kalt Blautdalen