på Kleive kirkegård øst, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Bolsøy kommune

Tidligere kalt Kleive kirkegård (se under Bolsøy)