på Amtssykehuset, Molde

Matrikkel
Ft. 1910: mnr. 4 (se også under Reknesrøysan)
Fra 1937: Julsundvegen 1. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109007
Nedlagt 1960 ved opprettelsen av Fylkessjukehuset i Molde (se der)