på bnr. 1, Opstad, Aukra

På Otrøya

Gnr. 41

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune