på Sausgard, Hol i Hallingdal

Gnr. 57, hvis matrikkelnavn «Søbsjordet» (1950) ser ut til å ha forsvunnet