i Nilsegarden, Nørdre Mørk, Hol i Hallingdal

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under Nørdre Mørk
1841 skyldsatt under Hallsteinsgard
1950: gnr. 33, Halstensgaard, bnr. 2, Nilsegaarden. Skyld: 55 øre