på Opstad, Aukra

På Otrøya

Gnr. 41

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Skrivemåter
Oppstad (påklaget, vedtatt av kartverket 7.1.2011, anbefalt form)
Opstad (godkjent av kartverket 1960)