på Søre, Bry, Hol i Hallingdal

Matrikkel
1950: gnr. 41, Bry, bnr. 1, Bry søndre. Skyld: 2 mark 94 øre

Skrivemåter
Søre Bry (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Bry, s (godkjent av kartverket 1979)