i Hjørundfjord kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune