i Pilan, Nord-Heggdal, Aukra

På Otrøya

Gnr. 37, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune