på Rise, Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 168