i Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Før 1964: egen kommune
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune