på Storøya, Herøy på Sunnmøre

Matrikkel
1950: gnr. 51, Storøen