på Kvernes prestegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Under gnr. 22