på bnr. 4, Øvre Tokle, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Ft. 1875: lnr. 25 C, Tokle øvre
1950: gnr. 39, Tokle øvre, bnr. 4, Tokle øvre