på bnr. 1, Øvre Tokle, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Tokle øvre, bnr. 1, Tokle øvre. Skyld: 3 mark 18 øre