på Unjem, Hen

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 47